Onze unieke behandeltrajecten 

Na de multidisciplinaire intake kunnen één van de twee trajecten worden geïndiceerd: 

 1. Mentaal in Beweging – een traject van negen weken, waarin medewerkers gedurende de eerste vijf weken anderhalve dag in de week zonder overnachting begeleid worden. De laatste vier weken worden deelnemers één dag per week begeleid op locatie. 
 1. Mentaal in Beweging Compleet – een traject van vijf weken, waarin medewerkers twee dagen per week met overnachting samenkomen op locatie. Dit traject wordt georganiseerd op onze vestiging in de Betuwe. 

Elk traject start met een introductiebijeenkomst met een groep van twaalf deelnemers. Daarna vindt er een online voorprogramma plaats waarin medewerkers tweemaal een coaching gesprek krijgen tot de start van het traject op locatie. Hierbij hoort ook het doorlopen van enkele modules op ons online platform. 

De groepsdynamiek speelt een belangrijke rol in het herstel: deelnemers kunnen onderling rekenen op elkaars feedback en een stukje (h)erkenning van hun problematiek. Het creëert een stukje inzicht wat doorgaan inspirerend en motiverend werkt. 

Trajectmodules  

Modules die gedurende het traject worden behandeld, zijn: 

 • Educatie omtrent omgaan met pijn en vermoeidheid 
 • Stressherkenning en hantering 
 • Fysieke activering waarbij lichaamsbewustzijn centraal staat 
 • Ontspanningstraining 
 • Gezond werken en het maken van een opbouwplan 
 • Leefstijl omtrent voeding, beweging, ontspanning en nachtrust 
 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Aandachtstraining/Mindfulness 
 • Communicatietraining waaronder assertiviteit 

Het volgen van deze modules vraagt om meer dan alleen aandacht. Medewerkers zullen hun verworven inzichten en bewustzijn ook moeten omzetten in gedrag en toepassen in hun dagelijkse routine. Wij helpen dit vorm te geven door elke week stil te staan bij het formuleren van concrete doelstellingen. 

Werkhervatting 

Eén van de doelstellingen in het traject is de opbouw van werkzaamheden. Opbouw in werk is enerzijds een doel, maar ook vooral een middel om tot een bewuste gedragsverandering te komen. We zetten werk in als een praktische oefenkader om gezond gedrag te trainen. Een voorwaarde hiervoor is altijd dat de re-integratiedoelstelling vooraf duidelijk is voor alle betrokken partijen (medewerker, werkgever en bedrijfsarts).  

We willen medewerkers faciliteren om met werk te starten als ze bij ons in het traject zitten, vooral om op deze manier de behandeling handen en voeten te geven middels praktische doelstellingen. Er wordt zowel gerapporteerd aan de verwijzer als werkgever. In de rapportage naar de werkgever staat geen sociaal-medische informatie. Voor elk rapportage die door ons wordt verstuurd, moet toestemming worden gegeven door de medewerker. 

Maak het verschil voor jouw medewerkers 

Heb jij medewerkers die baat zouden hebben bij onze behandelmethode? Wacht dan niet langer en vraag een vrijblijvend gesprek met ons aan. Tijdens dit gesprek kunnen wij al jouw vragen rondom onze dienstverlening snel beantwoorden en kunnen we bespreken hoe we jouw medewerkers weer spoedig duurzaam inzetbaar krijgen. 

Onze (unieke) behandelmethode

Iedere cliënt krijgt bij ons de mogelijkheid tot een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vervolgens start onze behandeling zoals veel andere behandelingen met een multidisciplinaire intake (MDI). Bij ons MDI vinden echter niet alleen gesprekken plaats met een psycholoog en psychiater, maar ook met een fysiotherapeut. Het doel hiervan is om de fysieke en mentale belastbaarheid te inventariseren en om de gedragsvoorkeuren (copingstrategieën) in kaart te brengen. Een belangrijke vraag is namelijk: wat zou de medewerker moeten veranderen in zijn of haar gedrag om opbouw van belastbaarheid te laten plaatsvinden en zich gezonder te voelen?

Meer weten of advies?
Neem contact op!

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact op