Exclusiecriteria

De Gezonde Zaak hanteert de volgende exclusiecriteria

  • cliënt heeft een beperkte beheersing van de Nederlandse taal;
  • er is sprake van een verslaving welke gedragsverandering belemmerd;
  • ongunstige omgevingsfactoren die veel stress genereren en een gedragsverandering in de weg staan, zoals financiële problemen, geen huisvesting, relatieproblemen, conflictsituaties;
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek waarbij cliënt niet in staat is om gedragspatronen te veranderen;
  • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en/of IQ < 80;
  • ernstige suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid;
  • cliënt is niet intrinsiek gemotiveerd voor gedragsverandering.

Heb je vragen over onze exclusiecriteria? Neem dan contact met ons op.

Exclusiecriteria

In sommige gevallen kan het voorkomen dat De Gezonde Zaak niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag niet passend is bij ons aanbod of wanneer een cliënt bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteren we transparante exlusiecriteria.