Gedoseerd belasten 

Door gedoseerd te belasten, kan de belastbaarheid van jouw medewerkers worden vergroot. Het is echter wel nodig dat zij hierin maat leren houden om in combinatie met regelmatige ontspanning steeds weer van de belasting te kunnen herstellen. De vraag hierbij is hoe hoog medewerkers uiteindelijk de lat willen en kunnen leggen. De belasting kan al jaren aan de hoge kant zijn geweest door de eisen van hun omgeving, maar ook vaak door de eisen die medewerkers aan zichzelf neigen te stellen. 

Verandering van copingstrategie 

Dit proces van verandering wordt een verandering van copingstrategie genoemd. Het uiteindelijke doel is om medewerkers weer de regie over hun eigen (werkzame) leven terug te geven. In de basis zijn er twee strategieën: vechten of vluchten. Vechten houdt vaak in dat medewerkers signalen negeren of er niet bewust van zijn, waardoor ze overbelast kunnen raken. Vluchten houdt doorgaans in dat medewerkers bewust of onbewust belasting uit de weg gaan, waardoor er sprake kan zijn van onderbelasting. In de praktijk zien we dit patroon vaak afgewisseld voorkomen. 

Veel voorkomende persoonlijke eigenschappen 

Wij zien regelmatig dat medewerkers die bij ons in behandeling komen de volgende eigenschappen of persoonlijkheidskenmerken hebben: 

  • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel 
  • Perfectionisme 
  • Sterke controlebehoefte 
  • Grote gedrevenheid 
  • Sub-assertiviteit 
  • Grote betrokkenheid 

Dit zijn enerzijds allemaal kwaliteiten, maar ook valkuilen. De vraag is dan: welk gedrag laat het niet een kwaliteit zijn? 

Niet alleen klachtvermindering 

Wij richten ons dus niet puur op klachtenvermindering. Dat is namelijk zeer lastig: veel klachten worden door meerdere factoren beïnvloed en medewerkers kunnen goede en slechte dagen ervaren met soms onduidelijke redenen. Daarom focussen wij ons op hoe mensen zich gezonder kunnen gedragen. Dit houdt in dat we de klachten willen ontkoppelen van het functioneren, waarbij we kijken naar wat (nog) wél kan. Als het uiteindelijk lukt om dit in de praktijk te brengen, dan zien we wel degelijk dat klachten op termijn afnemen. 

Snel weer duurzaam inzetbare medewerkers 

Wil jij het verschil maken voor jouw medewerkers en de rest van de organisatie? Laat ons je dan bijstaan om jouw medewerkers met psychische en lichamelijke klachten weer zo snel mogelijk vitaal te krijgen. Vraag vandaag nog een vrijblijvend gesprek aan! 

Gedragsverandering

Voor het mentale en fysieke herstel van medewerkers is het van groot belang om aan de slag te gaan met gedragsverandering. Wij begeleiden medewerkers in een bewust gedragsmatige verandering, waarbij ze allereerst worden geleerd om hun huidige niveau van (beperkte) belastbaarheid – zowel mentaal als fysiek – te accepteren. Van daaruit laten we de belasting gedoseerd toenemen, waarbij dit bewust wordt afgewisseld met mentale en fysieke ontspanning.

Ook interesssant om te lezen

Meer weten of advies?
Neem contact op!

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact op