Voor cliënten

Een persoonlijk behandeltraject

Al ruim 25 jaar brengt ons multidisciplinaire team van psychologen, psychiaters en fysiotherapeuten mensen in beweging. Onze trajecten brengen positieve bewegingen op gang, met enerzijds als doel om minder klachten te ervaren, en anderzijds ook voor meer energie te zorgen. Samen stellen we jouw doelen vast en gaan we samen aan de slag om deze doelen te realiseren.

Werk als hulpmiddel voor je herstel

Wanneer het mogelijk is zullen we je werk nadrukkelijk betrekken in de behandeling. Om meerdere redenen. Werk is voor veel mensen een belangrijke energiebron. Als je niet kunt werken mis je het sociale contact met collega’s, mis je structuur in het leven en sommige mensen voelen zich zelfs nutteloos als ze niet kunnen werken. Wanneer het verzuim te lang duurt kunnen dit belangrijke belemmerende factoren zijn geworden voor je herstel.

Maar werk kan ook een belangrijke stressbron zijn. Als je op je werk steeds op je tenen moet lopen, problemen hebt met bepaalde collega’s of je moeite hebt met je grenzen aangeven, is het terugkeren naar werk een grote stap. Ook kan deze stress hebben bijgedragen aan het ontstaan van je klachten.

Tijdens het onderzoek zullen we uitvragen hoe jij in je werk zit en hoe je werk zich verhoudt tot het uitblijven van je herstel. We zullen, met jouw instemming, contact zoeken met je leidinggevende en deze betrekken in de behandeling. Niet om je medische dossier te bespreken. Wel om begrip te krijgen voor de situatie waarin je je bevindt. En om met je leidinggevende afspraken te maken over welk werk je beter wel en niet kunt doen tijdens de werkopbouw. Om zo sneller te herstellen.

Onze unieke behandeltrajecten

Op basis van je wensen en de uitkomsten van ons onderzoek stellen we met jou samen behandeldoelen op en adviseren we je een behandeling. In totaal bieden we 2 verschillende behandelingen. Deze behandelingen zijn ‘inhoudelijk’ gelijk, maar de intensiteit en doorlooptijd en benadering is verschillend.

  1. Mentaal in Beweging – een traject van negen weken op locatie, waarin je gedurende de eerste vijf weken anderhalve dag in de week begeleid wordt. De laatste vier weken wordt je één dag per week begeleid.
  2. Mentaal in Beweging Compleet – een traject van vijf weken, waarin je twee dagen per week aaneengesloten verblijft op locatie. Dit traject wordt georganiseerd op onze vestiging in de Betuwe, deze vestiging is zichtbaar in de video.

Elk traject start met een introductiebijeenkomst met een groep van maximaal twaalf deelnemers. Daarna vindt er een online voorprogramma plaats waarbij enkele online modules worden doorlopen, ondersteund door gesprekken met de psycholoog en fysiotherapeut. Na het online programma start het groepstraject op locatie, begeleidt door een fysiotherapeut en psycholoog. Tijdens dit traject vinden naast groepsgesprekken ook individuele gesprekken met de psycholoog plaats. Indien nodig worden individuele contacten met de psychiater ingezet. De groepsdynamiek speelt een belangrijke rol in het herstel: onze professionals zorgen voor een veilige omgeving waarbinnen deelnemers met elkaar in gesprek gaan, elkaar feedback geven en waar (h)erkenning van de problematiek plaats vindt. Dit leidt tot inzicht waardoor medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd kunnen werken aan hun herstel.

Samen bewegen we naar een gezond werkend leven

Wij bewegen mensen naar een gezond werkend leven. Hoe we dat doen? Op deze pagina geven we je wat meer uitleg over onze manier van behandelen, hoe de behandeltrajecten verlopen en hoe onze locatie eruit ziet in Dodewaard. Eén van de doelstellingen in het traject is de opbouw van werkzaamheden. Opbouw in werk is een doel, maar ook vooral een middel om tot een bewuste gedragsverandering te komen. Beweeg jij met ons mee naar een gezond werkend leven?

Meer weten of advies?
Neem contact op!

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact op