Informatie voor cliënten over gegevensaanlevering Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Gezonde Zaak hecht veel waarde aan uw privacy. Wij begrijpen het als u vragen heeft naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over de bescherming van privacy van cliënten in de ggz. In onderstaande FAQ geven wij antwoord op de meest gestelde vragen hierover.